Услуги за управление на опасни отпадъци

Извозване на строителни отпадъци

Норд Опасните като част от Норд Холдинг предоставя услуги за извозване на строителни отпадъци в София и страната. В това число включваме и такива, съдържащи опасни вещества като азбест, вредни материали в изолации и други строителни материали.

Ние ще ви съдействаме за почистване на отпадъци от строителството и други битови отпадъци, каквито са старите мебели и оборудване.

Норд Опасните е специализирана фирма за управление на опасни отпадъци. Това включва извозване на строителни и битови отпадъци, включително и отпадъци с опасни вещества, които имат вредно въздействие върху околната среда и общественото здраве, попаднали в битовия отпадък или на нерегламентирани сметища.

Какви видове строителни отпадъци извозваме?

Нашите услуги за извозване на отпадъци от строителството покриват целия спектър от отпадни продукти.

В това число включваме следните видове строителни отпадъци:

 • Бетон, тухли, керемиди и керамични изделия;
 • Асфалтови смеси, каменовъглен катран и строителни материали, съдържащи катран;
 • Метали и метални сплави, използвани в строителството (олово, цинк, мед, чугун и стомана и други);
 • Почва, включително и почви, замърсени с опасни вещества;
 • Гипсови строителни материали;
 • Други строителни отпадъци, включително такива със съдържание на живак, PCB и други с вредно влияние.

Норд Опасни отпадъци може да ви съдейства, в случай че търсите надежден партньор за събиране и извозване на строителни материали. 


Процес на извозване на строителни отпадъци

Всеки клиент, независимо дали е физическо лице или фирма, може да се възползва от услугите ни при ремонт на сгради от всякакъв тип, вследствие на който се генерира солидно количество строителни отпадъци.

За целите на извозване на отпадъците от строителството е необходимо следното:

 • Необходимо е да се свържете с екипа ни на телефон 0888 101 119, по имейл info@opasnite.bg или чрез нашата контактна форма;
 • След като уточним вида строителни отпадъци, които ще се извозват и всички специфики около процеса, ние ще осигурим специализирани контейнери за строителни отпадъци;
 • Следва да транспортираме строителните ви отпадъци от мястото, където се образуват, до съответните депа.

Ще ви предложим атрактивни цени за транспортиране и изхвърляне на отпадъците ви спрямо вида на съответните строителни отпадъци и техните количества. 


Изисквания и регулации за транспортиране на строителни отпадъци

Всеки вид строителен отпадък трябва да бъде извозен и третиран, следвайки определени изисквания и регулации.

Целта на наредбата е да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите (чл.2, ал.1. от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали), както и да се насърчи рециклирането и оползотворяването на строителнителни отпадъци (чл. 2, ал.1 от  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали).

В зависимост от вида на строителните отпадъци, които искате да бъдат извозени, третирани и в някои случаи рециклирани, е възможно прилагането на различни изисквания и регулации, съобразени спрямо типа строителен отпадък.


Документи, които се изискват за извозване на строителни отпадъци

Всяка фирма, която се занимава с извозване на строителни отпадъци и цялостно управление на различни видове опасни отпадъци, трябва да притежава определен набор от документи, включително лицензи и сертификати, позволяващи извършване на дейността.

За целите на транспортирането на строителни отпадъци и като физическо лице или фирма, което се нуждае от такъв вид услуги, е важно да вземете предвид следните неща:

 • Разрешение за извършване на дейността съгласно ЗУО – строителните отпадъци се извозват от лица, придобили разрешение за тази дейност по ЗУО. В тази връзка Норд Опасни отпадъци е фирма по събиране и извозване на строителни отпадъци, която разполага с този документ;
 • Сключен договор между Норд Опасни отпадъци и клиента – услугата се предоставя единствено и само при условие, че има сключен договор между двете страни.

Защо да се доверите на Норд Опасни отпадъци?

Както споделихме, Норд Опасни отпадъци е специализирана фирма за управление на опасни отпадъци. Като водещ лидер в страната ние ви предлагаме събиране, извозване, съхранение, оползотворяване и рециклиране на опасни отпадъци.

Като част от Норд Холдинг ние можем да ви предложим следното: 

 • Комплекса услуга на достъпна цена;
 • Специализирани контейнери за изхвърляне на строителни отпадъци;
 • Бързо, качествено и правилно третиране при изхвърлянето на строителни отпадъци.

Често задавани въпроси

Каква е цената за извозване на строителни отпадъци?

Цената е по договаряне и зависи изцяло от типа и количеството строителен отпадък, който следва да се транспортира и изхвърли. На страницата с ценоразпис можете да видите всички услуги, а за повече информация и цени можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма, на телефон 0888 101 119 или по имейл info@opasnite.bg.

Защо да се доверя на фирма за извозване на строителни отпадъци?

По този начин можете да сте сигурни, че отпадъците ви ще бъдат третирани правилно, както и голяма част от тях ще бъдат рециклирани, което допринася и за опазване на околната среда.

Всички ли строителни отпадъци са със съдържание на опасни вещества?

Не, някои от тях не съдържат опасни вещества, но въпреки това трябва да се погрижите за правилното им събиране и транспортиране, за да се избегнат потенциални вреди.