Retsiklirane na opasni otpadatsi

Рециклиране на опасни отпадъци

Рециклирането се превърна в една от основните мисии и критични задачи за изпълнение на много държави в ЕС и извън него, като в това число включваме и България.

Рециклирането като процес представлява преработване и оползотворяване на различните видове отпадъци, така че да се произведе суровина за производство на нови продукти, материали и вещества, които да се използват за тяхната първоначална цел.

Отпадъците, които се рециклират, могат да бъдат опасни и неопасни, а ползите от този процес са огромни. Преди всичко се намалява вредното влияние върху околната среда, като се спестява както екологичен, така и финансов ресурс.

В тази връзка Норд Опасни отпадъци извършва комплексни услуги за рециклиране на опасни отпадъци. 

Вследствие на преработката на опасните отпадъци се получават материали (ресурси) и вещества за повторна употреба и други цели.

Независимо дали сте фирма или физическо лице, ние ви предлагаме широк набор от услуги, свързани с лесното и ефективно управление на различни видове опасни и неопасни отпадъци.


Какви видове опасни отпадъци рециклираме?

Предлагаме услуги за третиране на отпадъците от производствената дейност на различни по индустрия и големина предприятия.

Дейността ни по събиране, съхранение, транспортиране и предаване на отпадъци за обезвреждане, оползотворяване и рециклиране обхваща широка гама от отпадни продукти. 

Можем да се погрижим за едни от най-често срещаните отпадни продукти, но и не само:

  • Отпадъчни бои и лакове;
  • Метални отпадъци;
  • Органични и неорганични разтворители;
  • Отпадъци от пластмасови опаковки, които са били в контакт с опасни вещества и смеси (замърсени опаковки);
  • Осветителни тела като луминисцентни лампи и други отпадъци, които съдържат живак;
  • Батерии;
  • Спирачни и охладителни течности и други. 

Процес на рециклиране на опасни отпадъци

Рециклирането е една от ключовите дейности при третирането на опасни отпадъци, благодарение на които се грижим за околната среда и ресурсите ѝ. 

Методите, по които се рециклират отпадъците, могат да бъдат различни, в зависимост от типа отпадък, неговите свойства и специфични особености. 

Някои групи опасни отпадъци не могат да бъдат рециклирани преди да бъдат подложени на процеси по обезвреждане. Друга група опасни отпадъци не подлежат не рециклиране. Те се оползотворяват, като се изгарят в специализирани инсталации и съоръжения, а генерираната енергия се използва за захранване на различни производствени мощности.


Изисквания и регулации за рециклиране на опасни отпадъци

Рециклирането на опасни отпадъци се осъществява по установени правила и условия, които са определени със закон.

Право да рециклират опасни отпадъци от съответните типове и/или да оползотворяват и обезвреждат такива имат фирми, които разполагат със съоръжения и инсталации, отговарящи на изискванията.


Документи, които се изискват за рециклиране на опасни отпадъци

Дейностите по третиране на опасни отпадъци, в т.ч. и рециклирането им, се осъществяват на базата на предварително сключен договор между Норд Опасни отпадъци и предприятието. 

Ние ще издадем всички необходими отчетни документи, което включва протоколи, сертификати, фактури за купуване на отпадъци и други.


Защо да се доверите на Норд Опасни отпадъци?

Норд Опасни отпадъци е водеща компания за рециклиране на опасни отпадъци в България, част от групата на Норд холдинг. 

Като лидер на българския пазар, ние сме вашият надежден партньор в изпълнение на дейностите по рециклиране на опасни отпадъчни продукти, в изпълнение на условията и целите на фирмите, които носят отговорност за отпадъците си. 

Разполагаме със собствени площадки, сертифицирани за третиране на опасни отпадъци, като си сътрудничим и с други компании за рециклиране и оползотворяване у нас и в чужбина.  

Често задавани въпроси

Всички ли опасни отпадъци могат да бъдат рециклирани?

Не, има групи от опасни отпадни продукти, които подлежат на унищожаване, а други – следва да бъдат обезвредени преди да се рециклират.

Ще получа ли документ при предаване на отпадъците ми за рециклиране?

Да, ние издаваме всички видове документи, свързани с процесите по третиране на опасни отпадъци.

Мога ли да сключа договор за абонаментно извозване и рециклиране на опасните ми отпадъци с вас?

Да, ние сключваме договори за абонаментно и/или еднократно обслужване с клиентите си.