Услуги за управление на опасни отпадъци

Рециклиране на метални отпадъци

Рециклирането на метални отпадъци е сред най-ефективните методи за получаване на суровини, които могат да бъдат използвани за производството на нови продукти.

Норд Опасни отпадъци предоставя услуги, свързани с третирането на черни и цветни метали, които предава за рециклиране на вторични суровини.

Какви видове метални отпадъци рециклираме?

Норд Опасни отпадъци изкупува, транспортира и предава за рециклиране широка гама от вторични суровини.

Сред тях са следните видове метални отпадъци:

  • Черни метали: това включва стоманен скрап с дебелина под 3 мм, над 4 мм и над 10 мм, смесен стоманен скраб, чугун, стружки.
  • Цветни метали: те биват отпадъци от метали като мед, цинк, НУБА, месинг, олово, никел, бронз, алуминий, неръждаема стомана.
  • Неръждаема стомана: това са отпадъци от неръждаема стомана с минимално съдържание на никел до 10%, както и стружки на стомана неръждавейка.

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС): в това число включваме метални и други части от автомобили, камиони и автобуси.


Процес на рециклиране на метални отпадъци

Процесът на рециклиране на метални отпадъци включва различни стъпки, които трябва стриктно да се следват и да бъдат извършени от лицензирана фирма, която има опит в тази дейност.

Ние си сътрудничим с водещи компании у нас, на които предаваме за рециклиране различните видове черни и цветни метали.

Както споделихме, рециклирането на метали се извършва при спазване на установени технологични правила.

Те включват следното:

  • Рециклиране на цветни метали: Извършва се чрез преработка на суровините чрез претопяване на металите в пещи. Преди да се втвърдят те се пречистват, след което се втвърдяват,  оразмеряват и оформят на листове, пръти и други.
  • Рециклиране на черни метали: Металите се преработват в електрически пещи, рафинират се (проверява се химичния им състав и при нужда се подобрява), след което се получават заготовки от метала. 

Металните заготовки от черни метали могат да се претопят повторно, за да се оформят в нуждат форма, тегло и друго. Като готов ресурс вече те поемат обратно към фабрики и други и се използват за производството на нови продукти. 

Дейностите по рециклиране на опасни отпадъци и метали са ключови за околната среда и обществото ни като цяло. 

Като резултат от рециклирането се създават нови ресурси, а оттук и употребата на по-малко енергия за добиване на нови природни ресурси. Това от своя страна е от съществено значение за планетата и климатичните промени.


Изисквания и регулации за рециклиране на метални отпадъци

Дейностите по търговия с черни и цветни метали, извършвани от Норд Опасните, се урежда съгласно Наредбата за реда на извършване на търговия с отпадъци от черни и цветни метали

За да третираме метални отпадъци, в това число да ги предаваме за рециклиране, от Норд Опасни отпадъци разполагаме с лиценз, който удостоверява, че сме имаме правото, притежаваме необходимата подготовка, екипировка и техника да извършваме тази дейност. 

За да осъществяваме дейността си по събирането и съхранението на металните отпадъци, ние разполагаме с обекти (депа), които отговарят на условията за съхранение на метални отпадъци.


Документи, които се изискват за рециклиране на метални отпадъци

Едно от основните и най-важни условия при избора на фирма за управление на опасни отпадъци, включително и рециклирането на черни и цветни метали, е освен да притежава всички необходими сертификати и лицензи, е и да издава съответните документи, необходими на фирмата, предоставяща отпадъци за рециклиране.

От Норд Опасни отпадъци извършваме дейностите по събиране на метални отпадъци и предаването им за рециклиране, като издаваме всички нужни документи – протоколи, сертификати, фактури и други.

Услугите ни се предоставят въз основа на писмени договори, в които са уредени всички условия и за двете страни при предаване на метални отпадъци за рециклиране.


Защо да се доверите на Норд Опасните за рециклиране на метални отпадъци?

Норд Опасни отпадъци може да бъде вашият доверен партньор за събиране на металите ви отпадъци, изкупувайки ги на добри цени. Ние ви предлагаме извозване, събиране, съхранение, оползотворяване и рециклиране на широка гама от опасни отпадъци.

По този начин заедно допринасяме за намаляване на дела на отпадъците, които могат да се рециклират за получаването на ресурси и на продукти от рециклирани материали.

Често задавани въпроси

Мога ли да предам метални отпадъци като физическо лице?

Да, в нашите депа за отпадъци от метали е възможно да предадете съответните отпадъци както като фирма, така и в качеството ви на физическо лице.

Защо да предам металните си отпадъци за рециклиране?

Металите са един от ресурсите, които подлежат на рециклиране, след което се получават ресурси, използването на които е възможно за получаване на съвсем нови продукти от тях. Основната задача на рециклирането е опазване на околната среда.

В процеса на рециклиране на метали отделят ли се вредни вещества? 

От рециклирането се отделят опасни вещества (при претопяването им в пещи за преработка), но те се филтрират и вредите, които нанася процесът на рециклирането са много по-малки за природата.