Опазване на околната среда и природата

Опазване на околната среда и природата

Днес е много трудно да пропуснем темите, свързани с опазването на околната среда, воденето на екологичен начин на живот и прочие. Изключително бързи са темповете, с които човечеството преминава към индустриализация. Тя донесе със себе…

Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Отпадъците са глобален екологичен проблем, за справянето с който множество държавни политики, правителствени и неправителствени организации полагат целенасочени усилия. В тази връзка можем да заявим, че отпадъците, генерирани от бита и индустрията, са бичът на…

Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Опасните отпадъци са един от основните видове отпадъци, които подлежат на особени изисквания и специална регулация съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Но какво всъщност представляват те, ще разгледаме по-долу.  Източник на изображението: https://www.freepik.com/…

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Рециклиране на използвани автомобилни масла

С развитието на автомобилната индустрия и индустриалния прогрес значително се увеличава и употребата на моторни масла. Подобно на други смазочни и сервизни течности, маслата губят своите свойства след определен период от време. Това налага тяхната…

Как се обезвреждат опасните отпадъци?

Как се обезвреждат опасните отпадъци?

Генерирането на отпадни продукти е неразделна част от дейността на съвременните индустрии, а и отделните домакинства. Различните производствени структури са тези, които реализират отпадък в големи количества. Правилното им управление и третиране има ключово значение…

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Човечеството и околната среда са изправени пред глобален проблем, свързан с отпадъците. Генерирането на много и различни боклуци, в т.ч. и такива с висока степен на опасност за общественото здраве и планетата, каквито са опасните…