Устойчиво развитие и околната среда

Устойчиво развитие и околната среда

Устойчиво развитие и околната среда е тема, която все повече вълнува съвременната общественост, а и световните политически сили. Темата неминуемо се свързва с опазването на околната среда и ресурсите ѝ. Източник на изображение: Canva Какво…

Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Една от най-големите заплахи за планетата Земя и човечеството през XXI век неминуемо е свързана с изменението на климата. През последните 20 години са отчетени 15-те най-топли години на планетата. Източник на изображение: Canva Не…

До какво води замърсяването на водата?

До какво води замърсяването на водата?

Един от най-важните ресурси на планетата – водата, от която зависи и целият живот на Земята, също е в голям риск днес. Тя е източник на живот, а замърсяването ѝ е един от многото мащабни…

Всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда

Всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда

Замърсяването на околната среда – един от най-мащабните проблеми в днешно време, който прогресира с всеки изминал ден. Негативното влияние върху околната среда в резултат на социалното и индустриално развитие засяга пряко всички живи същества…

Опазване на водните ресурси – защо е важно?

Опазване на водните ресурси – защо е важно?

Водата е един от природните ресурси, чието значение за живота на живите организми и растенията, както и съвременната икономика, са ключови. Днес ефективното управление и използване на водните ресурси е дейност с глобална роля, когато…

Къде отиват отпадъчните води? 

Къде отиват отпадъчните води? 

Съвременният човек трудно би могъл да си представи ежедневието без достъпа до течаща вода. Малцина обаче са се замисляли какво се случва с водата, когато изтече в канала. Едно е сигурно, или поне би трябвало…

Глобално затопляне – кои са основните причини за него?

Глобално затопляне – кои са основните причини за него?

Глобалните климатични промени са вече факт. Планетата се затопля все повече с всяка изминала година, а за изменението на климата се говори все по-често. Човечеството на Земята в различните ѝ части, включително и у нас,…

Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Законът за управление на отпадъците (ЗУО), наред с няколко други подзаконови нормативни актове, регламентират процедурите за правилното им управление. Източник на изображение: Canva На особен контрол и внимание по отношение на управлението – от образуването…

Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

С разделното събиране на отпадъци се предотвратява замърсяването на рециклируеми отпадъци. Улеснява се процесът по рециклирането им впоследствие, в резултат на който се получават суровини, които могат да бъдат вложени в производството на нови продукти…

Какво е екология?

Какво е екология?

Теми като екология, устойчивост и природни ресурси в конотацията им за околната среда днес са по-все актуални от всякога. Знаем ли обаче какво всъщност представлява екологията? Защо разбирането ѝ е толкова важно? Върху тези и…