Retsiklirane na baterii

Рециклиране на батерии

Рециклирането на батерии е от съществено значение от екологична и финансова гледна точка. По този начин поемаме социална отговорност за опазването на околната среда.

Рециклирането може да се извършва за различни видове неопасни и опасни отпадъци, като някои от тях не могат да се рециклират, съответно трябва да се унищожат.

Норд Опасни отпадъци предлага решения за цялостно управление на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в т.ч. и услуги за рециклиране на същите. 

Какви видове батерии рециклираме?

Дейността ни с батерии и акумулатори по отношение на събирането, транспортирането, съхранението и предаване за рециклирането на използвани такива вклчюва няколко вида процеси.

Те биват следните: 

 • Дейности по управление, в т.ч. и рециклиране на батерии за индустриални нужди – промишлени батерии и акумулатори, негодни за употреба; 
 • Дейности по управление, в т.ч. и рециклиране на портативни батерии – различни видове, използвани най-често от домакинствата  

Най-често срещаните видове промишлени батерии, които събираме и може да се рециклират, са:

 • Литиеви;
 • Литиево-йонни;
 • Въздушно-кисели;
 • Оловно-кисели;
 • Мокел-кадмиеви;
 • Литиево-полимерни;
 • Акумулаторни батерии;
 • Батерии със сребърен оксид.

Процес на рециклиране на батериите

В зависимост от вида на батерията в процеса по рециклиране може да има някои различия от гледна точка на процеса, който се следва, като е съобразен спрямо спецификата на вида батерии.

Основните стъпки, които включва, са следните: 

 • Батериите се сортират ръчно – разпределят се според типа на батерията, тъй като за всеки тип може да има специфични изисквания за рециклирането им;
 • Батериите се раздробяват – отделните елементи от батериите минават през т.нар. дробилка; 
 • Получените суровини минават под магнитна лента, която отделя големите елементи от металния корпус на батерията; 
 • Другите части се раздробяват многократно и желязото им се отделя;
 • Получената маса трябва да се неутрализира, тъй кат съдържа електролит; 
 • Суровината се разделя на отделни компоненти и се пакетира.

Изисквания и регулации за рециклиране на батерии

Лицата (производители, вносители, търговци и други), които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за следните неща:

 • Разделното им събиране;
 • Екологично обезвреждане на НУБА и техните отпадъци, в случай че не могат да бъдат рециклирани/оползотворени. 

Изискванията и регулациите за третиране на НУБА се определят от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Задълженията и целите, поставени към лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, могат да бъдат делегирани на организации по оползотворяване, като Норд Опасни отпадъци. 


Документи, които се изискват за рециклиране на батерии

Дейностите по управление на НУБА, които се извършват от Норд Опасни отпадъци, по отношение на предприятията, пускащи батерии и акумулатори на пазара, се базират на сключен писмен договор между страните. 

Ние издаваме и всички съпроводителни документи при предаване на НУБА за рециклиране – протоколи, сертификати, фактури и други, нужни за отчетността ви и доказване за изпълнението на задълженията и целите ви.


Защо да се доверите на Норд Опасни отпадъци?

Можете да се доверите на Норд Опасни отпадъци, тъй като ние сме утвърдено име в сферата за управление на отпадъци, в т.ч. и НУБА.

Като лидер на пазара ние си сътрудничим с водещи предприятия, които осъществяват рециклиране на НУБА и други отпадъци у нас и в чужбина. 

Предоставяме комплексни услуги в управленито на отпадъци за по-чиста и безопасна природа за всички нас!

Често задавани въпроси

Опасен отпадък ли са батериите и акумулаторите, негодни за употреба?

Да, НУБА съдържат опасни вещества – киселини, живак, кадмий, никел и други, които са токсични за почвата и водите. Затова те трябва да се събират разделно и да се предават в пунктове за събирането и третирането им. 

Само фирми ли могат да предават НУБА за рециклиране при вас? 

Работим главно с организации, предприятия, общини и други структури, от които приемаме НУБА в големи количества. Това не изключва физически лица и домакинства, които също биха искали да предадат своите отпадъци за рециклиране.

Какви суровини се получават след рециклиране на НУБА? 

Ценни материали, които са с ограничено количество в природата като олово, мед, алуминий, кадмий, пластмаси и химически продукти и други. Те се влагат обратно в промишлеността.