Какво трябва да знаете за солната киселина?

Солната киселина е продукт, който намира приложение в химическата промишленост, различни индустрии, лаборатории и други ключови сектори. Предвид, че спада към опасните отпадъци, е от съществено значение да се запознаем с нейните свойства и влиянието ѝ върху околната среда.

Информираността е ключова за правилното управление на опасния отпадък и неговото обезврежда, особено ако сте производител или собственик на бизнес, който използва такъв тип отпадъци.

Повече за това какво представлява солната киселина, къде се използва, колко е опасна и какви рискове крие неправилното третиране с отпадните ѝ продукти, разказваме в статията по-долу. 

стъклен съд с надпис на английски Hydrochlorid acid - солна киселина

Източник на изображение: Canva

Какво е солна киселина?

Солната киселина (HCI) представлява несамостоятелно химическо съединение – воден разтвор на хлороводород. Това е и причината физичните свойства на солната киселина да са изменчиви според съдържанието на хлороводород в състава ѝ.

Наситеният разтвор на хлороводород е със състав около 43% солна киселина. Техническата солна киселина, която най-често се използва в практиката, включва в състава си 37% солна киселина.

Къде се среща и използва?

Употребата на солна киселина е доста по-широка, отколкото повечето хора смятат. Поради своите разяждащи и корозивни свойства солната киселина е широко използвана в индустрията за почистване на метални и силно корозирали повърхности. Използва се също и при производството на различни ПВЦ изделия и пластмаси.

Солната киселина е химически активно вещество, използвано не само в лаборатории, но и в областта на химическата промишленост. И на последно, но не по важност място, солната киселина намира приложение и в областта на фармацията, подготовката на препарати и различни медикаменти.

В естествен вид солна киселина се среща в газовете, получени в резултат на вулканична дейност. Солна киселина се съдържа в стомашните сокове на бозайниците, където ролята ѝ е да подпомага храносмилателните процеси. С други думи, значението на солната киселина е важно и за естествените жизнени процеси.

Опасна ли е за нас и природата?

HCI представлява силно корозионна киселина и при боравенето с нея следва да се използва специализирано оборудване – от стъкло или пластмаса, или никел-молибденови прибори.

Силно разяждащото действие на солната киселина я прави особено опасна при неправилна употреба от човека. Тези ѝ свойства я превръщат в опасна и за природата и обитателите ѝ, в това число причисляваме растенията и животните. При взаимодействие с металите солната киселина образува соли, които се наричат хлориди.

мъж, облечен в специална екипировка пренася солна киселина

Източник на изображение: Canva

Солната киселина е достъпен продукт в търговската мрежа, при това не само от гледна точка на цена. В почти всеки магазин днес можем да закупим кислол – химичният препарат, използван за почистване на различни замърсявания във ВиК мрежата у дома, всъщност е солна киселина.

Въпреки че намира приложение в бита и може да бъде достъпна за широкия пазар от потребители, когато говорим за използване в промишлената и фармацевтична индустрия, трябва да бъдем изключително внимателни.

Какви рискове крие за околната среда?

Нетретирана правилно като отпадък или като препарат или смес, използвана по различни поводи, солната киселина носи потенциални рискове за околната среда.

Такива могат да бъдат следните:

  • Почвено замърсяване – киселинното замърсяване на почвата може да наруши естествените екосистемни процеси, случващи се в нея;
  • Водно замърсяване – всички водни ресурси и обитателите им могат да бъдат поставени в риск, в случай че съединения като солна киселина и други попаднат по една или друга причина в тях;
  • Заплаха за биоразнообразието – определени животински видове, а и растителни такива, могат да бъдат унищожени вследствие на контакта им със солна киселина в концентрирани количества.
снимка в планина

Източник на изображение: Canva

Предвид тези, а и вече изложените по-горе химични и физични свойства на солната киселина, е необходимо да се спазват стриктни правила за обработка, съхранение и изхвърляне на солната киселина. 

бутилка със солна киселина

Източник на изображение: Canva

Как правилно да се събира?

Като всеки друг опасен отпадък, чиято реакция с околната среда или с човек може да доведе до какъвто и да е било риск, солната киселина като отпадък следва да се събира веднага в мястото на образуването ѝ.

За целта се използват сертифицирани контейнери, туби, бидони и варели за химически продукти. Възможно е да се събира и в опаковката, с която е доставена. След това се предава на фирма за управление на опасни отпадъци.

В тази връзка е от съществено значение да проверявате фирмата, на която предоставяте такъв и всякакъв друг вид опасен отпадък. Тя трябва да бъде утвърдена и да притежава необходимите разрешителни, сертификати и лицензи.

Често задавани въпроси 

Къде най-често се използва солна киселина?

Най-честото ѝ приложение е в индустрията, където се използва за т.нар. ецване – разтваряне на оксидна покривка (ръжда) върху метали. Но също така и в нефтодобивната промишленост за разтваряне на варовик, при производство на изкуствени прежди, анилинови багрила и други.

Използва ли се солна киселина в бита?

Да, най-често срещаната и използвана от масовия потребител е под формата на кислол – химичен препарат, използван за почистване на сифони, мивки и други. В тези препарати концентрацията е по-ниска.

Опасна ли е солната киселина за човека и околната среда? 

Да, използването на лични предпазни средства при работа със солна киселина е задължително. Нерегламентираното ѝ изхвърляне в околната среда носи редица рискове поради ред причини – взаимодействието ѝ с вода, почва, растения и други води до реакция, която може да ги унищожи.