Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

С разделното събиране на отпадъци се предотвратява замърсяването на рециклируеми отпадъци. Улеснява се процесът по рециклирането им впоследствие, в резултат на който се получават суровини, които могат да бъдат вложени в производството на нови продукти повторно. 

Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

Източник на изображение: Canva

За производството на редица продукти, в т.ч. и опаковки за тях (пластмаси, хартия, метали, стъкло), се използват значителни количества природни ресурси. Необходими са дървен материал, петрол, руди, вода и много други.

Част от тези ресурси са ограничени – в даден момент ще свършат и ще настъпи ресурсен дефицит. Друга част са възобновяеми, но природата не може да ги възстанови с темпото, с което се употребяват, за да задоволят съвременните потребителски и индустриални нужди.

С разделното събиране на отпадъци можем да минимизираме негативните ефекти от свръхпотреблението на природни ресурси. В тази връзка е важно да допълним, че правилно събиране на опасните отпадъциц също допринася за минимизиране на негативното им влияние върху околната среда.

В тази връзка е важно да знаете следните няколко ключови неща:

 • Използваните контейнери за разделно събиране се обслужват от специализирана техника; 
 • Разделно събраните отпадъци се извозват до места за последващо третиране – площадки, в които отпадъците се обработват ръчно и машинно, сортират се по вид материал, балират се, за да се приведат във вид и обем, удобен за транспортиране до депа за рециклиране;
 • Отпадъците се рециклират и от тях се получават материали, които могат да бъдат вложени в последващо производство – на стъкло, пластмаси (полимерни опаковки), хартия и т.н. 

Как разделно да събираме отпадъците?

Нашият малък принос към това да започнем да изхвърляме отпадъците си разделно всъщност има голямо значение за околната среда и бъдещето ни на планетата. В случай че сте решили да изхвърляте отпадъците си разделно, тук ви представяме няколко съвета как да го направите правилно.

Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

Източник на изображение: Canva

Изполвайте сините контейнери само за хартиени и картонени отпадъци

В бита такива отпадъци са вестниците и списанията, празни кутии от сокове, мляко и други, кашони и хартиени и картонени опаковки (от сладки, бонбони, яйца, обувки и т.н.), чували и торбички от хартия.

В сините контейнери не трябва да изхвърляте отпадъци  като:

 • Замърсени салфетки, санитарно-хигиенни материали и угарки;
 • Хартиени и картонени отпадъци, които са силно замърсени (например мазни кутии от пица или други храни); 
 • Хартии, които имат нанесени специални покрития (например метално и/или пластмасово фолио); 
 • Други отпадъци, които НЕ са хартиени,
 • Опасни отпадъци като крушки, отпадъци, съдържащи живак и други – те трябва да бъдат транспортирани, съхранени, обезвредени и обработени по определен начин.

Хартиените и картонени отпадъци в синия контейнер е важно да са чисти и неомазнени. За да се спести обем, кашоните и кутиите следва да са предварително сгънати и почистени. Мръсните хартиени или картонени отпадъци не могат да се рециклират.

Жълтите контейнери са за опаковки от пластмаса и метал 

Тук можете да изхвърляте своите отпадъци от пластмасови бутилки от вода, мляко безалкохолни, олио, бира и други. Също и кофички от кисело мляко, туби и шишета от козметични и санитарно-хигиенни материали, почистени пластмасови чаши и тарелки.

Допустимо е да използвате жълтия контейнер за метални кенчета от напитки, почистени консервени кутии, капачки (от буркани и бутилки), найлонови торбички, стреч и/или опаковъчно фолио.

Не изхвърляйте следните отпадъци: 

 • Блистери от лекарствени продукти; 
 • Бутилки (туби) от масла, смазочни течности, антифриз тези отпадъци са опасни;
 • Отпадъци, чиито състав не е от пластмаси. 

Почистете пластмасовите си опаковки преди да ги изхвърлите в специализирания контейнер за разделно събиране. Използвайте салфетка, кухненска хартия или ги изплакнете с вода. Препоръчително е да смачкате пластмасовите бутилки преди да ги изхвърлите, за да намалим обема им. 

Защо е важно разделното събиране на отпадъци?

Източник на изображение: Canva

Стъклените отпадъци са за зеления контейнер

Тук влизат отпадъци като всички видове и цветове стъклени бутилки, бурканчета и шишета от козметични продукти и всякакъв вид храни.

Не изхвърляйте счупени чаши и чинии, порцелан и огнеупорни стъклени изделия. И в този случай крушките и луминисцентните лампи не се изхвърлят в жълтия контейнер. Стъкла и прозорци, огледала, автомобилни стъкла – също.

Стъклените отпадъци трябва да бъдат празни и без капачки при изхвърлянето си. Стъклото от бутилки и буркани се третира по различен начин от стъклото, използвано за прозорци и огледала, затова не бива да се смесват. Стъклото може да се рециклира безкрайно, но порцеланът е друг материал и не се топи в пещите за рециклиране.

Често задавани въпроси 

Защо да изхвърляме отпадъците си разделно? 

Защото по този начин допринасяте за ефективното рециклирането на повече отпадни продукти, помагате на природата, като пестите значителен процент от ресурсите ѝ.

В моя град няма контейнери за разделно събиране – какво да правя? 

Можете да събирате отпадъците си разделно у дома и да ги транспортирате до най-близкото място, в което има такива контейнери. 

Мога ли да изхвърля старите си батерии в един от цветните контейнери? 

Не, батериите са опасен отпадък и третирането им става по специализиран метод. Можете да ги изхвърлите в обособените за това места в големите търговски вериги и магазини, които търгуват с батерии и техника.

В повечето от тях обикновено има места точно  за отпадъци от батерии. Освен това можете да се обърнете към специализирана за целта фирма, която има опит в управлението на опасни отпадъци.