Какво трябва да знаем за рециклирането на алуминий?

Днес използването на различни по вид и свойства метали намират изключително голямо приложение при производството на широка гама от продукти за бита.

Такъв тип метали е алуминият, който може да се рециклира. Във време, в което екологичната осведоменост е ключова за обществото ни, разбирането на значението на рециклирането на опасни отпадъци и материали като алуминий е съществено значение.

Какво трябва да знаем за рециклирането на алуминий?

Източник на изображение: Freepik

По този повод в тази статия ще разгледаме всички важни аспекти, свързани рециклирането на алуминий, като започнем от там какво представлява алуминият, къде намира приложение, как се рециклира и защо това е важно.

Какво е алуминий?

Алуминият е сребристо бял, немагнитен и ковък метал. Възможността да се обработва лесно и редицата му други специфични свойства го превръщат в изключително ценен ресурс. Характеризира се с лекота и голяма здравина и устойчивост.

Този метал е и устойчив на корозия, има отлична електро – и топлопроводимост и се отразява на видимата светлина. Освен това е изключително издръжлив дори и на твърде ниски температури – друго ценно качество, с което превъзхожда стоманата, която въпреки здравината си е чуплива при ниски температури.

Металът е непромокаем, няма специфичен мирис и не отделя вредни пари във въздуха, когато се нагрява или преработва за рециклиране.

Алуминият може да съществува в природата без необходимостта да се комбинира с други метали. Съчетавайки се с кислород, алуминият се превръща в метал, наричан корунд, който се характеризира с невероятната си твърдост.

В кои отрасли намира приложение?

Качествата на алуминия го правят изключително широко разпространена суровина, използвана за производството на продукти за бита или за множество промишлени отрасли.

Една от най-широките употреби на алуминий е при производството на кухненски прибори и посуда –  тенджери, тави, ножове, други кухненски инструменти.

Какво трябва да знаем за рециклирането на алуминий?

Източник на изображение: Unsplash

Алуминият се използва и в областта на медицината – за направата на медицински инструменти, различни уреди, рентгенови тела и други за нуждите на медицинската техника и оборудване. Алуминиевите сплави се използват също и за направата на ортези и протези.

Материалът намира приложение и при проектирането на медицински хеликоптери, а алуминиеви контейнери служат за транспортирането на банки кръв и различни медицински консумативи.

Алуминият е изключително важен и за автомобилната индустрия, където се използва  за алуминиево-магнезиево-силициеви сплави.

Ключово е приложението му още в строителството, направата на радиатори, процесори на компютри, домакински електроуреди и оборудване.

Какво трябва да знаем за рециклирането на алуминий?

Източник на изображение: Unsplash

Не на последно място, трябва да споменем, че алуминият е в основата на производството и на алуминиеви кутии. Такива биват кенчетата, консервите и други, в които се съхраняват храни и напитки, предлагани в търговската мрежа.

Опасен ли е алуминият за околната среда?

В определени случаи алуминият може да представлява опасност за околната среда и хората. Това до колко опасен е зависи от начина на обработва, рециклира ли се, или не алуминият и т.н.

Например при производството и добивът му в атмосферата се отделят вредни емисии на парникови газове. Тези процеси са свързани и със замърсяване на почвите и водите, както и с измененията на климата.

Бихме могли да обобщим, че добивът на алуминий, а и всички други метали, е свързан със замърсяване на планетата.

Не по-малко опасни могат да бъдат отпадъците от алуминий. Отвъд това, че ако алуминиевите отпадъци не бъдат третирани правилно и конкретно рециклирани, се пропускат редица ползи, алуминият може да е опасен.

Кога е възможно да се извърши рециклиране на алуминий?

Предвид широката си употреба логично е и количеството отпадъци от алуминий, изхвърляни в общия битов боклук или по-лошо, някъде в дивата природа да са значителни.

Отпадъците от алуминий, особено тези, които се считат за опасни, могат да бъдат рециклирани успешно, но за целта те трябва да бъдат събирани, съхранявани и предадени за рециклиране.

Рециклирането има определяща роля за устойчивото използване на ценни ресурси, какъвто е алуминият.

То е важно и защото чрез него се спестява енергия и се намаляват вредните емисии, свързани с добива на нови суровини за направата на различни продукти.

Какво представлява процесът на рециклиране на алуминий?

Рециклиране на алуминий е сложен процес, който се свързва с немалко ползи, за които частично вече споменахме.

Процесът включва следните четири основни момента:

  • Събиране на алуминий от отпадъци, стари уреди, прибори и т.н. от мястото на образуването им – депа, домакинства, промишлени предприятия и други; 
  • Сортиране на алуминиевите отпадъци, както и извършване на дейности по трошене, раздробяване на малки части и т.н.; 
  • Топене на алуминия – материалите се топят чрез нагряване с висока температура, в резултат на което се получават алуминиеви блокове, слитъци и други; 
  • Допълнителна преработка – тя се извършва, за да се премахнат остатъци от други метали и примеси, за да се получи нов, чист ресурс, който да се използва за леенето на нови изделия.

Тук е важно да отбележим, че допълнителната преработка е ключов, но изключително труден процес. Алуминият трудно се отделя от сплавите и съединенията.

Източник на изображение: Unsplash

За да се отдели алуминият от кислорода например, е нужно металът да се обработва в металургични заводи чрез извършване на електролиза на разтвор от алуминиев оксид при температура от 1000 градуса по Целзий.

Това се  случва в електрически пещи с графитни електроди. От енергията, която се отделя от процесите в тези пещи, се извършват редица последващи действия, което е още една полза от рециклирането му – пестенето на енергия.

Ето защо бихме могли да заключим, че алуминият е изключително ценен ресурс, както във вид на метал, използван за производството на различни видове продукти, така и като алуминиева скрап.

Рециклираните алуминиеви суровини се използват повторно в автомобилостроенето, електрониката строителството, направата на медицински прибори и инструменти и много други. 

Често задавани въпроси

Колко пъти може да се рециклира алуминият? 

Алуминият може да се рециклира многократно, съответно да се влага в производството на нови изделия отново и отново, което прави рециклирането му изключително важен процес.

Как се рециклира алуминий? 

Рециклирането започва със събирането и сортирането му, след това се претопява в специализирани инсталации под висока температура. Впоследствие се преработва във формата на различни алуминиеви заготовки, използвани като ресурс.

Защо рециклирането на алуминий е важно? 

Защото по този начин се спестяват ресурси и енергия, намалява се и количеството на отпадъците от алуминий.