Рециклиране на телефони и как помагаме на околната среда?

На Международен форум за електрическо и електронно оборудване, учени споделиха, че само за 2022 г. са изхвърлени над 5,3 млрд. мобилни телефони.

Трудно бихме могли да си представим колко голям купчина от електронни боклуци са това, нали?

Купчина от стари телефони

Източник на изображение: Canva

В този ред на мисли, въпросът за рециклирането на мобилни телефони, таблети и други технологични джаджи, широко използвани днес в целия свят е все по-актуален.

Факт е, че този тип отпадъци могат да се рециклират, ако не на 100%, то поне на до около 80%.

Колко от нас обаче действително ги изхвърлят правилно с цел опазване на околната среда? Отговорът е малцина.

Обикновено те биват забравени в някое чекмедже у дома, а когато дойде време за разчистване се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци.

А това е неправилно, защото в тях се съдържат метали, които едновременно са ценен ресурс и заплаха за замърсяване на околната среда, ако не бъдат третирани правилно.

За да разберем по-добре защо рециклирането на телефони е важно, както и колко опасно може да бъде неправилното третиране на този електронен отпадък, подготвихме тази статия. Тук обобщаваме всичко, което трябва да знаем за рециклирането на смартфони и как с тази си стъпка помагаме на нашия общ дом – планетата Земя.

Какво представлява рециклирането на стари телефони?

Рециклиране на стари телефони е процесът на събиране, разглобяване и преработка на компонентите им, с цел извличане на различни ресурси, които могат да бъдат използвани повторно.

Мобилните телефони, които се превръщат в отпадък, всъщност представляват по-голяма заплаха, отколкото бихме могли да си представим.

За ръста в количеството отпадъци от смартфони допринася преди всичко темпът на производството му.

Колко от вас си купиха ново устройство от магазина, а старото захвърлиха някъде у дома, защото на пазара излезе нов модел?

Всеки производител се стреми да пуска все по-нови и нови устройства, а потребителите са склонни да ги купуват, за да бъдат в крак с тенденциите в технологиите.

От своя страна производителите, макар и задължени по международни спогодби и директиви, не полагат кой знае какви усилия да ограничат разпространението на този тип отпадъци. Това, разбира се, представлява сериозен екологичен проблем

Човек държи стар  телефон

Източник на изображение: Canva

В този ред на мисли, много е важно след като вашият стар телефон приключи жизненият си цикъл да бъде предаден за рециклиране.

Днес това можете да го направите в повечето големи търговски обекти или офиси на мобилни оператори. Събрани там, те се предават на фирми като Норд Опасни отпадъци, които са специализирани в дейностите по последващото им рециклиране.

Рециклирането на стари телефони е важен аспект от устойчивото управление на електронните устройства и екологична отговорност както на потребителите, така и на производителите.

Какъв е процесът на рециклиране на телефони?

Процесът на рециклиране на стари смартфони започва със събирането им, който сам по себе си е доста труден. Причината за това е, че у нас, а и в глобален план, липсва екологична култура затова. И все пак, дори и малък процент стари устройства да бъдат събрани, за да се рециклират, можете да сте сигурни, че това е от огромна полза и значение за околната среда.

Стари електронни устройства

Източник на изображение: Canva

След като старите мобилни телефони за скрап биват събрани се предават за рециклиране в съответните инсталации и съоръжения на фирми.

Тук излезлите от употреба устройства се разглобяват, а съставните им части се сортират, тъй като за всяка от тях рециклирането се случва по различен начин. Сам по себе си, този процес е трудоемък, но пък ключово важен.

След като отделните части се рециклират, от тях се получават нови ресурси – метали, пластмаси и т.н., които могат да влязат в повторна употреба.

Независимо дали, за да се направят от тях нови смарт джаджи или друг тип електроника, по този начин се спестяват редица ценни ресурси.

Съдържат ли опасни вещества нашите смартфони?

Производственият процес на телефоните е сложен и високотехнологичен.

В състава им влизат редица материали, сред които:

  • 45% пластмаси;
  • 20% мед;
  • 20% други метали;
  • 10% керамика;
  • 5% други вещества. 

Тези материали сами по себе си създават опасност за околната среда, в т.ч. за водите и почвите и обитателите им. Подобно на всеки друг електронен отпадък, смартфонът поставя в риск естествените местообитания на животни и растения.

Стари мобилни телефони за рецикилиране

Източник на изображение: Canva

От друга страна, за да се произведат такива количества  мобилни устройства, можете да си представите какво количество енергия и ресурси са необходими. Сами бихте могли да си представите как тези процеси влияят върху екологичната ситуация в глобален план.

Какви са предимствата от рециклиране на телефоните, които са излезли от употреба?

Ползите от рециклирането на мобилни телефони са няколко и същевременно ключови за опазването на планетата ни.

В това число включваме следното:

  • Спестяване на ценни ресурси: Чрез рециклиране се възвръща около 9% от консумираната енергия, а от самия телефон се преработват между 65% и 80% от съставящите го материали.
  • Намалява се количеството електронните отпадъци: Рециклирането е един от най-ефективните начини да се намали делът на електронния отпадък, който иначе попада в общия битов боклук, на сметищата или някъде в дивата природа.

В заключение можем да кажем, че само от нас зависи дали можем да намалим сериозно отпадъците от електронни устройства и да опазим планетата си или ще продължаваме да я замърсяваме и вредим както на природата, така и на самите себе си.

Често задавани въпроси

Могат ли старите телефони да се рециклират? 

Да, материалите в старите мобилни устройства подлеждат на до 80% рециклиране, което спестява редица ресурси на планетата ни, в т.ч. енергия, води и други.

Къде да предадем старите си телефони за рециклиране? 

Своя мобилен телефон за скрап можете да предадете за рециклиране в специализирани контейнери.

Такива има в офиси на мобилни оператори, по-големите търговски вериги и други. Можете да ги предадете и в депа за изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Защо е важно старите телефони да се рециклират? 

Рециклирането е най-ефективният начин да се справим с количествата генерирани отпадъци от електроника днес. Процесът спестява редица ресурси, а материалът от рециклиран мобилен телефон може да се използва за направата на нови продукти.