Значение на знака за рециклиране и какви видове има?

Знакът за рециклиране е може би един от най-разпознаваемите символи в съвременната култура. Той не просто въплъщава идеята за повторното използване на ресурси, а и ангажимента за устойчиво развитие и грижа за околната среда.

По този повод тук отделяме специално внимание на темата за историята и значението му, както и какви видове има и каква е тяхната роля. 

знак за рециклиране

Източник на изображение: Canva

История и значение на знака за рециклиране

През 70-те години на миналия век светът насочва вниманието си към проблемите, свързани с околната среда. Интересът е провокиран от големия американски производител на рециклиран картон Container Corporation of America.

Компанията спонсорира конкурс за разработка на дизайн, който да символизира процесът на рециклиране. 23-годишният тогава Гари Андерсън, студент от Южнокалифорнийския университет, печели конкурса. Той предлага изчистен и оригинален символ, който бързо набира широка популярност.

Компанията опитва да го регистрира като търговска марка, но поради възражения на патентното ведомство не успява и символът става обществено достояние. 

Така символът от три гонещи се стрелки тип мьобиусова лента в триъгълно очертание се превръща в международен символ, служещ за обозначаване на материали, които могат да се рециклират. Знакът е израз на кръговрата в природата и днес се използва свободно от всички.

Стимулирането на рециклирането и развитието на рециклиращата индустрия не биха могли да бъдат постигнати, ако не събираме отпадъците си разделно

Преди това обаче трябва да се отбележи необходимостта от информация за възможността или невъзможността за рециклиране на различните видове отпадъци. 

Тя може да бъде получена именно от наличните върху стоките или опаковките на всеки един продукт символи за рециклиране, какъвто е и споменатият вече зелен триъгълник със страни – стрелки. 

Видове знаци за рециклиране и тяхното значение

Международният символ за рециклиране, макар и идентичен, може да се изобразява по няколко начина, с най-честите от които ще ви запознаем сега.

Рециклиращ символ без контур на стрелките със зелено запълване. Рециклиращ символ без контур на стрелките със черно запълване. Рециклиращ символ с контур на стрелките със зелено запълване. 

За да разгледаме обстойно видовете знаци за рециклиране, както и значението им, трябва да внесем малко допълнителна информация.

Идентификационен код на пластмасите и символите за рециклиране на SPI

Идентификационният код на пластмасите (RIC) е последователна унифицирана система за кодиране, разработена от Дружеството на пластмасовата индустрия на САЩ (Society of the Plastics Industry – SPI). 

Системата е разработена с цел да отговори на нуждите на рециклиращите предприятия и на производителите на пластмасови изделия.

Прилагането ѝ улеснява работещите в съоръженията за рециклиране на отпадъци от пластмаси и по-конкретно – процесите по тяхното сортиране спрямо вида пластмаса.

Това изискване идва от там, че за да се запази стойността на рециклирания материал и същият да се използва повторно, пластмасите следва да се рециклират отделно по видове. 

RIC кодирането служи за обозначаване на вида на полимера, който е използван при производството на съответните продукти или опаковките. 

SPI символите включват международния символ за рециклиране с тази разлика, че триъгълникът се изобразява с по-опростени стрелки и в него се поставя цифра от 1 до 7.

Цифрата обозначава вида пластмаса, използван за направата на тази опаковка или пластмасов продукт, както ще видите по-долу.

Продуктът/опаковката е изработена от полиетилен терефталат (PET/PETE). От този материал се изработват бутилки за напитки като минерална вода, безалкохолни и други газирани напитки, а също и чаши, сиропи на медикаменти (сиропи) и т.н.
Продуктът/опаковката е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE). Използва се за направата на различни бутилки, чаши, найлонови торбички, кутии, капачки на бутилки, опаковки от козметика, тръби и много други.
Продуктът/опаковката е изработена от поливинилхлорид (PVC/V). От него се произвеждат бутилки за съхранение на нехранителни продукти (най-често козметика), а също и канализационни тръби, подови настилки, дограма, завеси, електроизолация на уреди и оборудване и други.
Означава, че продуктът/опаковката е изработена от полиетилен с ниска плътност (LDPE). От него се произвеждат пластмасови торби, контейнери, торбички за еднократна употреба, някои видове меки бутилки, козметични опаковки, диспенсъри, домакинско фолио и много други.
Означава, че материалът на опаковката/продукта е от полипропилен (PP). Най-често от него се правят чаши, пластмасови сламки, опаковки на кисело мляко, кутии за храна, някои домакински съдове, градински пластмаси, някои авточасти, промишлени влакна и други.
Продуктът/опаковката е изработена от полистирен (PS). Използва се направата на широка гама от пластмасови прибори, еднократни чаши за кафе, еднократни кутии за храна, имитации на стъклени чаши, саксии, CD и DVD дискове, играчки и други.
С този знак се обозначават други пластмаси като акрил, найлон, поликарбонат (PC), пластмаси от възобновяеми източници като полилактиди (PLA), направени от възобновяеми суровини, в т.ч. царевично нишесте, корени на маниока, захарна тръстика и т.н. Също и многослойни комбинации от различни пластмаси. Други пластмаси като тези намират широко приложение в направата на бутилки за вода за многократна употреба, бебешки шишета и прибори, кутии за храна, медицински опаковки и прочее.

Въвеждане на стандарт за символите за рециклиране ASTM D7611

Международната организация по стандартизация ASTM International се заема с администрирането на системата за кодиране RIC от 2008 г. 

Две години по-късно тя въвежда стандарта ASTM D7611 – практика за кодиране на пластмасови изделия за идентификация на полимера. Стандартът претърпява промени съответно през 2013 г., а по-късно и през 2018 г. 

В резултат на тези промени графичният символ, който идентифицира различните видове пластмаси, се променя от преследващи се стрелки във вид на равностранен триъгълник, в средата на който е поставена съответната цифра. 

След ревизиите символите за рециклиране на различни видове пластмаси изглеждат така: 

Значение на знака за рециклиране и какви видове има?

Символи за рециклиране, използвани в България и държавите членки на ЕС

ЕП и Съветът на ЕС въвеждат Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки. 

С нея лицата, които пускат на пазара в ЕС стоки с опаковка, се задължават да гарантират съответствие на опаковките с определените в нея изисквания.

продукт със знак за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Едно от тях е изискването за осигуряване на възможност за рециклиране  или друг тип оползотворяване на опаковките, както и маркиране на опаковката с идентификационен номер и абревиатура на материала, от който е изработена. 

Маркировката, указваща вида на материала на опаковката, се регламентира с Решение на 97/129/ЕО на ЕК за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали. 

Системата включва буквено-цифрени кодове, които се отнасят до типа пластмаса на опаковката, както следва: 

Цифри от 1 до 19Опаковка, изработена от пластмаса
Цифри от 20 до 39Опаковка, изработена от хартия и картон
Цифри от 40 до 49Опаковка от метали
Цифри от 50 до 59Опаковка от дървесни материали
Цифри от 60 до 69Опаковка от текстил
Цифри от 70 до 79Опаковка от стъкло
Цифри от 80 до 99Опаковка от композитни материали (от два или повече материала)

Към идентификационния цифров код са въведени и абревиатури за съответния вид пластмаса, метал, стъкло, текстил и т.н. 

В България действа Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, в чийто приложения маркировките са детайлно представени. 

В общия случай опаковките у нас се обозначават със следния знак за рециклиране: 

продукт със знак за рециклиране

У нас и в страните членки на ЕС важат и други символи, които указват, че дадена опаковка след употребата ѝ и превръщането ѝ в отпадък, следва да се изхвърли в съответния контейнер за разделно събиране на отпадъците или специализиран такъв. 

Маркировка за разделно събиране – човече, хвърлящо отпадък в кошче. Указва, че след като тази опаковка се превърне в отпадък, тя трябва да се изхвърли на определено място (в специализиран контейнер).По този начин се осигурява възможността за последващото им рециклиране или оползотворяване по друг начин. Маркировката напомня, че изхвърлянето на този отпадък в контейнера за битови отпадъци е неправилно и не бива да се допуска. 
Маркировка за батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване – задраскан контейнер. Указва, че този отпадък не бива да става част от общия битов боклук, а трябва да се изхвърли разделно в специализиран за целта контейнер. 

Последният знак, свързан с рециклиране, който ще споменем, е зелената точка. Тя олицетворява принципа „отговорност на производителя” и е част от европейското законодателство за управление на отпадъците. 

Използва се за маркиране на опаковки и представлява запазена търговска марка в целия свят.

 Символът зелена точка изглежда по този начин: 

Зелена точка (Greenpoint) се отпечатва пълноцветно в светло и тъмно зелено. За да се намалят разходите и/или за да се избегне визуален блясък с други символи, е възможно някои производители да го отпечатват в черно-бяло и/или друга комбинация от цветове.

Често задавани въпроси

Какво значение има знакът за рециклиране, изобразен върху продукти и опаковки? 

Чрез този знак крайните потребители могат да научат, че отпадъкът им е рециклируем и следва да го изхвърлят разделно. За работещите в рециклиращите предприятия знакът служи за лесното сортиране на различните пластмаси и последващото получаване на чисти суровини. 

Задължени ли са производителите на опаковки и пластмасови продукти да слагат съответния знак върху тях? 

Да, производителите на опаковки, които подлежат на рециклиране, следва да поставят символ съгласно нормативните разпоредби, действащи у нас, а и в Европа.

Кой е автор на международния знак за рециклиране, използван в цял свят днес? 

Авторът му е студентът Гари Андерсън от Южнокалифорнийския университет, който участва в конкурс за дизайн, обявен от Society of the Plastics Industry.