Всичко за рециклирането на стъкло

Стъклото е един от най-използваните, икономични и устойчиви материали, използвани в ежедневието ни. Често обаче след употребата на стъклени бутилки и буркани ги изхвърляме, без дори да се замислим за потенциала на материал от повторна употреба или предаването му за рециклиране.

човек изхвърля стъклена бутилка в контейнер за стъкло

Източник на изображение: Canva

Поради тази причина следващите редове ще ви представим всичко, което трябва да знаете, за рециклирането на стъклото. 

Ще научим какви видове стъкло може да се рециклира, как преминава процесът на рециклиране на стъкло, може ли стъклото да бъде опасен отпадък.

Какви опасни вещества съдържа стъклото?

Не всички отпадъци от стъкло могат да се рециклират по технологията, по която се рециклират останалите видове стъкла. Такива например са правите стъкла – такива от прозорци, автомобилни стъкла и други подобни.

Те се третират като опасни отпадъци. Освен, че не подлежат на рециклиране, тези отпадъци създават риск от пожари, когато не са предадени в депа за опасни отпадъци, а са изхвърлени някъде в дивата природа.

Трябва да се отбележи, че рискът от възникване на пожари, особено в летните месеци, идва именно от факта, че те действат на принципа на лупата.

Колкото по-голям е площта на парчетата стъкло, толкова повече слънчеви лъчи ще привлича. Оттук се увеличава и рискът от възпламеняване на сухи треви, храсти и дървета.

Другите стъкла са безвредни. Това е и причината да се използват все по-често за съхранение на храни, напитки и други. Освен това са напълно рециклируеми. Това ги превръща в устойчив и ценен ресурс.

Може ли да се рециклира?

В сравнение с много други материали, които използваме всеки ден, стъклените отпадъци в по-голямата си част са на 100% рециклируеми.

Добивът на суровини за производство на ново стъкло е скъпо, трудоемко и вредно за околната среда. По тази причина всички страни по света насърчават предаването на стъклени отпадъци за рециклиране.

жена предава стъклени бутилки за рециклиране

Източник на изображение: Canva

Рециклирането на стъкло е ключово важен процес не само от икономическа гледна точка, но и от екологична.

Производството на стъклени продукти (буркани, бутилки, чаши и други), които използваме ежедневно у дома, са свързани с разходването на значителни количества петролни продукти. Те не са неизчерпаем природен ресурс и колкото по-малко употребяваме от тях, толкова по-добре.

Използването на рециклирано стъкло не прави новите изделия по-малко качествени от тези, направени от първичен ресурс.

Много от бутилките, бурканите и други стъклени опаковки, които купуваме от магазина, всъщност се рециклирани многократно. Интересен факт е, че поне половината или дори повече от материалите, от които са произведени са били рециклирани поне веднъж.

Какво представлява процесът на рециклиране на стъкло?

Процесът на рециклиране на стъкло е преработка на събраните отпадъци от стъкла в нов стъклен продукт.

За да се рециклира, стъклото се разделя по химичен състав, а след това, в зависимост от крайната му употреба, се разделя по цвят.

Технологията на рециклиране на стъкло включва следните няколко основни стъпки: 

  • Събиране на стъклените отпадъци – у нас и по света съществуват системи за разделно събиране на различните видове отпадъци, в т.ч. и на стъкло; 
  • Транспортиране на стъклото до съответните депа; 
  • Предварителна обработка (сортиране, разделяне, измиване, почистване и сушене);
  • Раздробяване на стъклените отпадъци; 
  • Добавяне на различни добавки, когато това е необходимо;
  • Рециклираното стъкло се използва успешно за производството на нови продукти.
поточна линия за рециклиране на стъкло

Източник на изображение: Canva

За да се получат нови качествени стъклени продукти, много важен момент от процеса по рециклиране представлява сортирането. Тук стъклото се сортира по цветове.

Причината е, че дори и след рециклиране стъклото запазва този си цвят. Измива се, за да бъдат премахнати всички примеси, а след това се суши и се предава за раздробяване.

Както споменахме и по-горе, стъклото е 100% рециклируем материал. Това на практика означава, че то не влияе негативно на околната среда по никакъв начин. Нещо повече – чрез рециклирането му се намаляват емисиите на парникови газове, отделяни във въздуха. 

Консумирането на енергия за рециклиране на стъкло е в пъти по-малко, отколкото когато се добива нов ресурс и се произвежд аново стъкло. По отношение на качеството си то не е по-добро от рециклираното такова.

Какви са изискванията за рециклиране на стъкло?

Действащият у нас Закон за управление на отпадъците налага изисквания към лицата, които пускат за продажба в търговската мрежа продукти, след употребата на които се образуват много отпадъци. Тук се включват стъкло и други отпадъци. 

стъклени бутилки

Източник на изображение: Canva

Такива изисквания има и по отношение на стъклените отпадъци. Съгласно разпоредбите, лицата (предприятията), които предлагат на пазара артикули в стъклени опаковки, следва да осигурят разделното събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на минимум 60% от количествата, пуснати от тях на пазара.

Фирми като Норд Опасни отпадъци съдейства на фирмите в изпълнението на тези им цели, като събира, сортира и предава за рециклиране предадените от тях стъклени отпадъци. За тези процедури фирмата издава и необходимите документи, нужни на предприятията като доказателство, че са изпълнили изискуемите от закона цели.

Често задавани въпроси

Всички ли стъкла могат да се рециклират? 

Не, стъклата от прозорци или т.нар. прави стъкла не могат да се рециклират по технологиите, чрез които се рециклират буркани, бутилки и т.н., затова те се третират като опасни отпадъци. 

Напълно рециклируемо ли е стъклото? 

Да, стъклото може да бъде рециклирано на 100%, а качеството на получените нови продукти се запазва напълно. Това прави стъклото годно за употреба практически многократно. 

Какви са трудностите, свързани с рециклирането на стъкла? 

Трудностите идват от там, че стъклените отпадъци са тежки и чупливи. Но фирмите, специализирани в управление и рециклирането им, прилагат утвърдени системи за тяхното събиране, рециклиране и повторно производство на стъклени изделия.